12. септембар 2009.

Еванђеље по Матеју - Глава 1Евангелие от Матфея
Еванђеље по Матеју

1


1 Книга родства Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамля.
1 Родослов Исуса Христа, сина Давида, Авраамова сина.

2 Авраам роди Исаака. Исаак же роди Иакова. Иаков же роди Иуду и братию его.
2 Авраам роди Исаака, Исаак роди Јакова, Јаков роди Јуду и браћу његову.

3 Иуда же роди Фареса и Зару от Фамары. Фарес же роди Есрома. Есром же роди Арама.
3 Јуда са Тамаром роди Фареса и Зару, Фарес роди Есрома, Есром роди Арама.

4 Арам же роди Аминадава. Аминадав же роди Наассона. Наассон же роди Салмона.
4 Арам роди Аминадава, Аминадав роди Наасона, Наасон роди Салмона.

5 Салмон же роди Вооза от Рахавы. Вооз же роди Овида от Руфы. Овид же роди Иессеа.
5 Салмон са Рахавом роди Вооза, Вооз са Рутом роди Јовида, Јовид роди Јесеја.

6 Иессей же роди Давида царя. Давид же царь роди Соломона от Уриины.
6 Јесеј роди цара Давида. Давид са Уријином женом роди Соломона.

7 Соломон же роди Ровоама. Ровоам же роди Авию. Авиа же роди Асу.
7 Соломон роди Ровоама, Ровоам роди Авију, Авија роди Асафа.

8 Аса же роди Иосафата. Иосафат же роди Иорама. Иорам же роди Озию.
8 Асаф роди Јосафата, Јосафат роди Јорама, Јорам роди Озију.

9 Озиа же роди Иоафама. Иоафам же роди Ахаза. Ахаз же роди Езекию.
9 Озија роди Јоатама, Јоатам роди Ахаза, Ахаз роди Езекију.

10 Езекиа же роди Манассию. Манассиа же роди Амона. Амон же роди Иосию.
10 Езекија роди Манасију, Манасија роди Амоса, Амос роди Јосију.

11 Иосиа же роди Иехонию и братию его, в преселение Вавилонское.
11 Јосија роди Јехонију и браћу његову у време пресељења у Вавилон.

12 По преселении же Вавилонстем, Иехониа роди Салафииля. Салафииль же роди Зоровавеля.
12 После пресељења у Вавилон Јехонија роди Салатиила, Салатиил роди Зоровавела.

13 Зоровавель же роди Авиуда. Авиуд же роди Елиакима. Елиаким же роди Азора.
13 Зоровавел роди Авијуда, Авијуд роди Елијакима, Елијаким роди Азора.

14 Азор же роди Садока. Садок же роди Ахима. Ахим же роди Елиуда.
14 Азор роди Садока, Садок роди Ахима, Ахим роди Елијуда.

15 Елиуд же роди Елеазара. Елеазар же роди Матфана. Матфан же роди Иакова.
15 Елијуд роди Елеазара, Елеазар роди Матана, Матан роди Јакова.

16 Иаков же роди Иосифа, мужа Мариина, из Неяже родися Иисус, глаголемый Христос.
16 Јаков роди Јосифа мужа Марије, која роди Исуса званог Христа.

17 Всех же родов от Авраама до Давида родове четыренадесяте: и от Давида до преселения Вавилонскаго родове четыренадесяте: и от преселения Вавилонскаго до Христа родове четыренадесяте.
17 Од Авраама до Давида свега, дакле, четрнаест колена, и од Давида до пресељења у Вавилон четрнаест колена, и од пресељења у Вавилон до Христа четрнаест колена.

18 Иисус Христово Рождество сице бе: обрученней бо бывши Матери Его Марии Иосифови, прежде даже не снитися има, обретеся имущи во чреве от Духа Свята.
18 А рођење Исуса Христа беше овако: када је мајка његова Марија била заручена за Јосифа, пре но што се састаше, нађе се да је зачела од Духа Светога.

19 Иосиф же муж Ея, праведен сый и не хотя Ея обличити, восхоте тай пустити Ю.
19 Пошто је Јосиф, њен муж, био праведан и није хтео да је срамоти, намисли да је тајно напусти.

20 Сия же ему помыслившу, се, Ангел Господень во сне явися ему, глаголя: Иосифе, сыне Давидов, не убойся прияти Мариам жены твоея: рождшеебося в Ней, от Духа есть Свята:
20 Када је он то смислио, гле анђео Господњи му се јави у сну и рече: Јосифе, сине Давидов, не бој се узети Марије жене своје; јер што је у њој рођено од Духа је Светога,

21 родит же Сына, и наречеши имя Ему Иисус: Той бо спасет люди Своя от грех их.
21 Она ће родити сина и ти ћеш му дати име Исус, јер ће он спасти народ свој од грехова њихових.

22 Сие же все бысть, да сбудется реченное от Господа пророком, глаголющим:
22 А све ово догодило се да се испуни што је Господ рекао преко пророка који каже:

23 се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, еже есть сказаемо: с нами Бог.
23 »Гле, девојка ће зачети и родиће сина, и наденуће му име Емануил«, што преведено значи: »Са нама Бог«.

24 Востав же Иосиф от сна, сотвори якоже повеле ему Ангел Господень, и прият жену свою,
24 А када се Јосиф пробуди од сна, учини како му је наредио анђео Господњи, и узе жену своју.

25 и не знаяше Ея, дондеже роди Сына Своего первенца, и нарече имя Ему Иисус.
25 И не познаваше је док не роди сина, и даде му име Исус.Аудио запис: predanie.ru
Обрада: Славјанка